Bestillingen gjøres via skjemaet. Ved bestilling så har man akseptert vilkårene for bestilling.

  • Ordningen gjelder kun for husstander med aktivt renovasjonsabonnement.
  • Avfallet skal være klargjort for henting og satt i passende beholdere/esker/sekker.
  • Avfallet skal være sortert etter samme regler som for levering til gjenvinningsstasjon.
  • Vi henter kun på gårdsplass/garasje/grunnplan (1 etg.)
  • Kolliene skal kunne håndteres av en person med jekketralle og lift på bilen.Hjelp utover dette må abonnent selv skaffe
  • Max 200 kg pr henting.
  • Pris kr 500,- pr henting, faktureres renovasjonsabonnement sammen med kommunale gebyrer.