• Ordningen gjelder kun for husstander med aktivt renovasjonsabonnement.
  • Avfallet skal være klargjort for henting og satt i passende beholdere/esker/sekker.
  • Avfallet skal være sortert etter samme regler som for levering til gjenvinningsstasjon.
  • Vi henter IKKE:

Restavfall.pngHageavfall.pngBygge- og rivingsavfall.png

  • Vi henter kun på gårdsplass/garasje/grunnplan (1 etg.)
  • Kolliene skal kunne håndteres av en person med jekketralle og lift på bilen. Hjelp utover dette må abonnenten selv skaffe.
  • Max 200 kg pr henting.
  • Pris kr 513,- pr henting, faktureres renovasjonsabonnement sammen med kommunale gebyrer.
  • Om du er i tvil på hva vi henter eller har andre spørsmål, ta kontakt på telefon: 45 63 86 38 eller epost: renovasjon@steinkjer.kommune.no

Bestillingen gjøres via skjema på høyre side.

Ved bestilling så har man akseptert vilkårene for bestilling.