Generelt

Fellesløsninger kan være aktuelt hos borettslag, sentrumsnære områder eller tette boligfelt. Det er også hensiktsmessig der mange husstander er spredt pga private ankomstveier og lang vei for trilling av beholdere. Det er enhet renovasjon som bestemmer plassering av fellespunkt, størrelsen på beholderne og hvor ofte det tømmes. 

Man mottar et rabattert renovasjonsgebyr ettersom hvor mange husstander/boenheter som deler på beholderne. Dette er satt opp i 2 steg:

  • Minst 3-5 stk husstander med felles beholdere
  • Minst 6 stk eller flere husstander med felles beholder

Husk!

Hjelp til med å måke snø, strø og holde det rent og ryddig. Ikke sett igjen avfallet ved containerne. Fyll ikke luken med så mye avfall eller så store gjenstander at avfallet ikke faller ned i containeren. For at vi skal trygt få tømt containerne så er det viktig at biler og andre hindringer står minimum 1 meter unna.

nedgravd snitt

Nedgravde avfallscontainere

Hvis din bolig er tilknyttet en nedgravd renovasjonsløsning, kan den være utstyrt med adgangskontroll der man må bruke en RFID-brikke for å åpne lukene.

I daglig bruk:

  1. Du "vekker først innkastluken ved å ta trykke på hånden midt i displayet.
  2. For så å åpne luken legger du brikken med flatsiden på "brikkebildet", til høyre i displayet.  

nedgravd info skjerm bruksanvisning.jpgNøkkelbrikke_200x267.jpg

bunntømt eksempel_800x600

Bunntømte containere

Bunntømte containere er en rimeligere og kostnadseffektiv løsning til nedgravde containere. De fleste bunntømte containere har ikke adgangskontroll.

fellespunkt med beholdere

Fellespunkt med hjulbeholdere

Mange eiendommer er tilknyttet et fellespunkt der flere eiendommer deler på de samme hjulbeholderne. Løsningene er mange - noen står i boder/skur, langs veg eller i avfallshus. 

Husk at dere brukere er solidarisk ansvarlige for renhold, snørydding og vedlikehold av fellespunktet. Har man større mengder avfall så skal man ta turen til en gjenvinningsstasjon eller et returpunkt. Dette slik at man ikke "fyller opp" beholderne unødvendig og gjør at din nabo ikke får plass til sitt avfall.