Renhold og snørydding

Det er abonnentens ansvar å sørge for renhold av beholderne. Manglende renhold vil føre til lukt og skadedyrplager, samt at avfall kan sette seg fast og gjøre tømming av beholderne vanskelig.

Hold beholderne og lokket fri for snø - dette gjøres for at det skal være lettere for renovatøren og tømme riktig beholder (de vil se fargen på lokket). Hvis du har beholderne stående ved vegkant så er det spesielt viktig at du rydder snø rundt beholderne også, slik at beholderne ikke fryser fast eller velter etter at de er tømt. Sjekk ut denne artikkelen for mere detaljer rundt denne problemstillingen.

Dette gjelder også på fellespunkter der flere deler på hjulbeholdere. Alle tilhørende eiendommer er solidarisk ansvarlig for dette.

Overfylte beholdere

Beholderne må ikke overfylles slik at lokket ikke kan lukkes eller innholdet pakkes så hardt at det er vanskelig å få avfallet ut av beholderen ved tømming. Dersom beholderne overfylles slik at lokket ikke ligger nedpå beholderen vil det være veldig enkelt for fugler og vind å dra avfallet utover. 

Ved tømming snues beholderen på hodet og får et godt "slag" slik at alt avfallet skal løsne. Om avfallet fortsatt sitter fast skyldes det ofte mangelfult renhold, at avfallet er pakket hardt ned i beholderen eller at avfallet er frosset fast.

Plassering

Beholderne og sekk for plastemballasje skal settes fram til vegkant/fortauskant på tømmedag. De må ikke plasseres slik at renovatøren blir hindret av parkerte biler, snø, vann eller andre sperringer.

Beholderne skal plasseres med fronten (åpning) imot veg og stå slik at den ikke er til hinder for øvrig trafikk.

På tømmedag må beholderne være satt frem til offentlig veg senest kl 07:00.

Antall og volum på avfallsbeholdere

Dersom du opplever at beholderen din ikke er stor nok til ditt bruk, må du ta kontakt med oss slik at du får større beholder. Du kan enkelt kontakte oss ved å bruke denne linken, på telefon 74 16 90 00 eller på e-post renovasjon@steinkjer.kommune.no. Hvis dette ikke gjøres så kan vi pålegge deg en endring av abonnentet til tilstrekkelig størrelse.

Sortering

Du er ansvarlig for å holde deg oppdatert på gjeldende retningslinjer for sortering av avfall. Feil eller manglende sortering kan medføre at beholderne dine ikke blir tømt.
Vi har laget en enkel sorteringsguide som du kan skrive ut og henge opp der du sorterer avfall. Link til denne finner du her

Om du er i tvil om hva som skal kastes hvor, kan du laste ned appen "Sortere - hva skal hvor" eller besøke nettsidene til sortere.no (ekstern link). 

Skader

Du er selv ansvarlig på skader på beholdere som skyldes feilaktig bruk, påkjørsel, hærverk eller lignende. 

Skader eller sprekker på beholdere som skyldes normal bruk eller som oppstår som følge av tømming dekkes av oss.