Kildesortering

Steinkjer kommune har i 2023 og 2024 innført kildesortering på avfall fra hytter og fritidseiendommer. Det betyr at du skal sortere ut matavfall, plastemballasje, og papp/ papir fra restavfallet og kaste dette i egen kontainer på returpunktet for hytterenovasjon. Reglene for sortering vil være de samme på hytta som de du har hjemme.

  • Til matavfall skal det benyttes grønne bioposer beregnet for matavfall. Oversikt over hvilke butikker som deler ut disse finner du på denne lenken (åpnes i nytt vindu). Posene knytes med dobbel knute og kastes i egen beholder på returpunkt.
  • Papp og papir skal leveres løst i kontaineren, ikke i plastposer eller lignende. 
  • Restavfall kastes i pose og knyttes med dobbel knute og kastes i egen kontainer på returpunkt.
  • Plastemballasje leveres løst eller i plastpose i egen kontainer på returpunkt.

Annet avfall som innbo, trevirke, metaller, hageavfall, elektrisk avfall og farlig avfall leveres kostnadsfritt på en av våre tre gjenvinningsstasjoner. Slikt avfall er forbudt å plassere utenfor kontaineren, og kan medføre et gebyr for forsøpling. 

På mange av våre returpunkt har vi også kontainere for emballasje av glass og metall, og kontainere for klær som kan gjenbrukes (Fretex). Disse kan fritt benyttes av alle som betaler for hytterenovasjon i Steinkjer og Snåsa.