Levere ordinært avfall

På Tranamarka Gjenvinningsstasjon så tar vi imot avfall fra næringsvirksomheter. Næringsdrivende er pliktig til å henvende seg i vekta ved ankomst. Vekt og type avfall blir registrert av oss og bedriften vil motta en faktura. Det er også mulig å betale med bankkort.

Ønsker du å registrere deg som næringskunde, eller har spørsmål om priser kan du kontakte oss ved å bruke dette skjemaet.

bilde_1806-1-800x534

Farlig avfall fra næringsdrivende

Alt farlig avfall ifra næringsdrivende/avfallsprodusent må deklareres før det kan tas imot på en gjenvinningsstasjon. Dette gjøres gjennom nettsiden Avfallsdeklarering.no

Husk at impregnert trevirke (både CCA og Cu) er definert som farlig avfall.

Før man kan ta i bruk Avfallsdeklarering.no må daglig leder/direktør delegere rollen som Administrator i Altinn. Se denne brukerveiledningen.

Når bruker er opprettet har bedriften 2 valg:

  1. Bedriften sørger selv for å deklarere avfallet før transport til Tranamarka Gjenvinningsstasjon. Deklarasjonen mottas elektronisk til vektoperatør og man henvender seg i vekta ved ankomst. Det må fylles ut en deklarasjon pr avfallstype. Om deklarasjon ikke er mottatt eller riktig utfylt kan leveringen bli avvist.
  2. Bedriften delegerer deklareringsansvaret til Steinkjer kommune renovasjon. Dette kan administrator gjøre (se brukerveiledning). Bedriften kan da levere avfallet til Tranamarka Gjenvinningsstasjon og vi vil da ordne med å opprette riktig deklarering pr avfallstype. Denne tjenesten vil bli fakturert pr deklarering.
landbruksplast

Landbruksplast

Vi tar gratis imot landbruksplast som er korrekt kildesortert, gjennom en ordning under Grønt Punkt Norge

Det er meget viktig at landbruksplasten er sortert riktig og ikke inneholder forurensinger som jord, sand, rundballnett eller produktrester. Hvit og farget rundballefolie må skilles fra hverandre.
Slik kildesorterer du landbruksplast.

Vi utfører mottakskontroll på de fleste leveringene for å sikre at avfallet er korrekt sortert. Dette for å tilse at ordningen fungerer og at plasten kan resirkuleres og brukes på nytt.

Leie container eller beholdere

Steinkjer kommune leier ikke ut containere eller beholdere.

Vi anbefaler at man tar kontakt med næringsaktører i området som kan være behjelpelig med dette.