Avfallet kan inneholde:

 • Ordinært blandet avfall til sortering
 • Trevirke
 • Isopor
 • Papir
 • Papp
 • Plast
 • Metall
 • Møbler
 • Avfall til forbrenning

Avfallet skal ikke inneholde:

 • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
 • Gips
 • Isolasjon
 • EE-avfall (alt som går på strøm eller batteri)
 • Glass
 • Flytende avfall
 • Smittefarlig avfall
 • Dekk med eller uten felg

Alt dette må sorteres ut og leveres separat.

Hvis avfallet ikke overholder kvalitetskriteriene kan leveransen bli avvist. Når leveringer som kommer inn på vårt anlegg ikke tilfredsstiller kravene, kan medgåtte timer til opprydding/sortering bli fakturert.