Kildesortertert avfall blir til nye råvarer! Resirkulert glass blir til nye glass eller brukes som råstoff i isolasjon. Metallet fra metallemballasje smeltes om til nye metallprodukter, og matavfall blir til miljøvennlig biogass og biogjødsel, eller kompostjord. Alt avfall som er egnet til gjenvinning bør brukes om igjen så mange ganger som mulig, før det til slutt utnyttes til produksjon av strøm og varme. Da brennes avfallet, og det kan bare gjøres én gang.

Ved å bruke råmaterialene på nytt begrenser vi uttaket av naturressurser, og sikrer at naturressursene som allerede er tatt ut får lenger levetid. Visste du for eksempel at kaviar- og majonestuben din kan resirkuleres i det uendelige? 

Gjenvinning handler om at vi tar vare på materialene i avfallet og bruker dem som råvarer til å lage nye produkter. Ved å bruke råmaterialene på nytt begrenser vi uttaket av naturressurser, og sikrer at naturressursene som allerede er tatt ut får lenger levetid. Å gjenvinne avfall til nye råvarer krever i tillegg mindre energi enn når vi utvinner råvarer fra naturen. Ved å smelte om en boks aluminium, som det for eksempel har vært makrell i tomat i, kreves bare fem prosent av energien som trengs for å utvinne bauksitt (aluminiummalm), for å skulle fremstille samme mengde ny aluminium.