Levering av avfall fra egen husholdning er inkludert i renovasjonsgebyret. Kravet til gratis levering er at avfallet skal være sortert, og det er lurt om du gjør dette før du besøker oss på gjenvinningsstasjonen. Da sparer du tid og ventetiden på gjenvinningsstasjonen blir kortere.

Vi tar ikke i mot avfall fra næringsvirksomheter på Semsøra, dette avfallet må leveres på Tranamarka gjenvinningsstasjon.