Vi tar imot små fritidsbåter under 15 fot, og uten innenbordsmotor,  ved Tranamarka gjenvinningsstasjon. Det tas ikke imot båter ved gjenvinningsstasjonene i Snåsa og Malm

Når båten leveres til gjenvinningsstasjonen, må man ha med seg skjema for bekreftelse av levert fritidsbåt. Skjemaet skal attesteres og stemples av våre ansatte som bekreftelse på at båten er mottatt.

Skjemaet må sendes til miljødirektoratet for å få utbetalt vrakpanten. Dette er ditt ansvar.