Det er lurt å sortere avfallet hjemme  - før du besøker oss. Da sparer du tid, og ventetiden blir kortere.

Levering av avfall fra husholdning er inkludert i renovasjonsgebyret. 

Vi tar ikke imot avfall ifra næringsvirksomhet, dette avfallet må leveres på Tranamarka Gjenvinningsstasjon.