Det er kun mulig å søke om fritak for inneværende år og inntil 12 måneder frem i tid. Fritak med tilbakevirkende kraft kan innvilges unntaksvis, og da i tilfeller hvor fraflyttingstidspunkt på grunn av for eksempel helsemessige årsaker ikke kan fastsettes på forhånd.

Når eiendommen er innvilget fritak vil man ikke lenger ha muligheten til å levere avfall kostnadsfritt på våre gjenvinningsstasjoner.

Når kan du søke om fritak for husholdningsrenovasjon?

  • Eier har flyttet på sykehjem/ omsorgsbolig
  • Midlertidig fraflyttet mer enn 6 måneder
  • Hele boligen benyttes av egen husholdning
  • Ikke i bruk på grunn av boligens tilstand

Det gis ikke fritak for bolig som brukes som fritidsbolig.

Når kan du søke om fritak for hytte-/ fritidsrenovasjon?

  • Når fritidseiendom ikke er i bruk på grunn av tilstand
  • Seter, gjeterhytter og skogshusvær som deler av året nyttes i tilknytning til stedbunden næring. Det skal da fremlegges dokumentasjon for annen renovasjonsordning for næringen.

Slik søker du

Skjema for å søke fritak finner du her (krever innlogging via ID-porten).