Administrasjon: Rådhuset, Kongens gate 39, 7713 Steinkjer
Postadresse: Steinkjer kommune, enhet renovasjon, postboks 2530, 7729 Steinkjer
Epost: renovasjon@steinkjer.kommune.no.
Telefon: 74 16 90 00