Vinter

Vintersesongen er den mest tidkrevende tiden på året for våre renovatører. Dagene er kortere, veiene glattere og snømengdene til dels ganske store.

Renovasjonsbilene i Steinkjer og Snåsa er hovedsakelig sidelastere, og dette gjør at det til en hver tid bare er en renovatør i bilen. Da stilles det ekstra krav til deg som abonnent for at vi skal kunne utføre tjenesten på en mest mulig effektiv måte. Dette inkluderer å fjerne snø foran, rundt og oppå beholderne for at det skal være enkelt for våre renovatører å komme til, og se hvilken beholder som skal tømmes.

Renovasjonsforskriften

Renovasjonsforskriften for Steinkjer og Snåsa forteller at vi ikke er pliktige til å tømme beholderen dersom vi hindres av snø. Under § 6 - Abonnentens plikter står det følgende:

Beholdere/ plastsekk skal på tømmedag settes fram til vegkant/ fortauskant, slik at renovatør ved tømming av beholder/ henting av sekk ikke hindres av parkerte biler, hunder, snø, vann eller andre sperringer. Beholdere skal plasseres med fronten mot veg, maks 1,5 meter fra vegkant, og stå slik at den ikke er til hinder for andre

Fellespunkt

De som tilhører fellespunkt er solidarisk ansvarlig for at det brøytes og strøs på fellespunktet, uavhengig om det er under tak eller ikke. Abonnenter som tilhører fellespunkt med kontainere, enten det er nedgravd eller overflatekontainere, skal også sørge for at snøen ryddes vekk og at kontainerne er klare til å tømmes så raskt som mulig etter siste snøfall.

 

Det er ingen renovatører som ønsker å kjøre fra beholderne uten å tømme de, men av og til har vi ikke noe annet valg. Derfor ber vi deg om å gjøre din del, så skal vi gjøre vårt for at alle beholdere tømmes på tømmedag.