Antall og volum på avfallsbeholdere

Dersom beholderne dine er ikke store nok, i forhold til ditt behov, så er det ditt ansvar å ta kontakt slik at vi får ordnet større beholdere. Hvis dette ikke gjøres så kan vi pålegge deg en endring av abonnentet til tilstrekkelig størrelse.

Renhold og snørydding

Det er ditt ansvar å sørge for renhold av beholderne. Manglende renhold vil føre til lukt og skadedyrplager. Avfall kan også settes seg fast og gjør tømming av beholderne vanskeligere.

Hold beholderne og lokket fri for snø - dette gjør det lettere for renovatøren og tømme riktig beholder (de vil se fargen på lokket). Hvis du har beholderne stående ved vegkant så er det spesielt viktig at du rydder snø rundt beholderne også. Dette slik at beholderne ikke fryser fast eller velter etter at de er tømt.

 

Dette gjelder også på fellespunkter der flere deler på hjulbeholdere. Alle tilhørende eiendommer er solidarisk ansvarlig for dette.

Skader

Du er selv ansvarlig på skader på beholdere som skyldes feilaktig bruk, påkjørsel, hærverk eller lignende. 

Skader eller sprekker på beholdere som skyldes normal bruk eller som oppstår som følge av tømming dekkes av oss.

Overfylling

Beholderne må ikke overfylles slik at lokket ikke kan lukkes eller pakkes så hardt at det er vanskelig å få avfallet ut av beholderen ved tømming. Ved overfylling slik at lokket står åpent så får beholderne fort besøk av fugler som drar avfallet utover. 

Ved tømming snues beholderen på hodet og får et godt "slag" slik at alt avfallet skal løsne. Om avfallet fortsatt sitter fast skyldes det ofte mangelfult renhold, at avfaller er pakket hardt ned i beholderen eller at avfallet er frosset fast.

Plassering

Beholderne og sekk for plastemballasje skal settes fram til vegkant/fortauskant på tømmedag. De må ikke plasseres slik at renovatøren blir hindret av parkerte biler, snø, vann eller andre sperringer.

Beholderne skal plasseres med fronten (åpning) imot veg og stå slik at den ikke er til hinder for øvrig trafikk.

På tømmedag må beholderne være satt frem til offentlig veg senest kl 07:00.

Sortering

Du er ansvarlig for å holde deg oppdatert på gjeldende retningslinjer for sortering av avfallet. Feil eller manglende sortering kan medføre at beholderne dine ikke blir tømt.