Hytterenovasjon

Du betaler et eget renovasjonsgebyr for hytten/fritidsboligen. Alle er med i renovasjonsordningen, uansett om du bruker ordningen eller ikke. Dette er en lovpålagt ordning.

Det finnes egne containere for hytterenovasjon i Steinker og Snåsa kommune. Disse er plassert sammen med returpunktene som er tilgjengelig for alle. Hytterenovasjons-containeren er utstyrt med en lås som du som hytteeier har fått nøkkel til. Hvis du har mistet nøkkelen og trenger ny - så ta kontakt. Ny nøkkel koster 100,- og faktureres sammen med kommunale avgifter.

I hytterenovasjons-containeren kan du kaste restavfall og matavfall. Det er egen container for papp- og papir og glass- og metallemballasje.

Returpunkt

Returpunkt er offentlige containere som er tilatt for alle husholdninger å bruke. Returpunktet består av containere for papp og papir, glass- og metallemballasje og Fretex (klær og tekstiler).