Nye retningslinjer til sortering og gjenvinning gjør at vi innfører krav til kildesortering av avfall fra hytter og fritidseiendommer. I praksis betyr dette en utvidelse av dagens løsning. I tillegg til restavfall som har vært før, får vi nå egne kontainere for papp/ papir, plastemballasje og et stativ med beholdere for matavfall på alle returpunkt for hytterenovasjon. Det betyr at du skal sortere avfallet fra hytta på samme måte som du allerede gjør hjemme. 

Vi startet jobben med å rulle ut nye kontainere allerede i fjor høst, og fortsetter utover våren 2024.

I forbindelse med denne omleggingen har vi også flyttet/ tatt inn 3 av de minst brukte returpunktene for hytterenovasjon. Dette gjelder returpunktene på Agle, Asphaugen og Skauna. Du finner kart og mer informasjon om hytterenovasjon under fanen produkter og tjenester, eller ved å benytte denne lenken