Last ned appen Tømmekalender Steinkjer for å få rask og oppdatert informasjon om din tømmedag, og hvilket avfall vi henter. Bare søk opp adressen din, og du er i gang. Appen kan også sende deg varsler og minne deg på hvilken beholder du skal sette ut til hvilken dag.

Du finner appen i Apple Store og Play Store.

Lenke til Apple Store: https://apps.apple.com/no/app/t%C3%B8mmekalender-steinkjer/id1635032528?l=nb

Lenke til Play Store (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.norconsult.tommeplan.steinkjer

Informasjon i appen gjenspeiler informasjonen vi har lagret på din adresse. Om det mangler tømmedato for enkelte avfallstyper ber vi om at du tar kontakt på 74 16 90 00 eller sender en e-post til renovasjon@steinkjer.kommune.no, så får vi rettet opp slik at vi har riktig informasjon på din adresse.

De som er tilknyttet en renovasjonsløsning med nedgravde eller bunntømte kontainere vil kun se hentedato for plastemballasje.