Last ned appen Tømmekalender Steinkjer for å få rask og oppdatert informasjon om din tømmedag, og hvilket avfall vi henter. Bare søk opp adressen din, og du er i gang. Appen kan også sende deg varsler og minne deg på hvilken beholder du skal sette ut til hvilken dag.

Du finner appen i Apple Store og Play Store.

Lenke til Apple Store: https://apps.apple.com/no/app/t%C3%B8mmekalender-steinkjer/id1635032528?l=nb

Lenke til Play Store (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.norconsult.tommeplan.steinkjer

Informasjon i appen gjenspeiler informasjonen vi har lagret på din adresse. Om det mangler tømmedato for enkelte avfallstyper ber vi om at du tar kontakt på 741 69 000 eller sender en e-psot til renovasjon@steinkjer.kommune.no, så får vi rettet opp slik at vi har riktig informasjon på din adresse.

De som er tilknyttet en renovasjonsløsning med nedgravde eller bunntømte kontainere vil kun se hentedato for plastemballasje.