Betalingssatser - renovasjon - 2024

Abonnement Eks. mva Inkl. mva
240 L rest + mat, plast og papir/papp (standard abm) 3.370 4.213
140 L rest, + mat, plast og papir/papp 3.000 3.750
360 L rest, + mat, plast og papir/papp 4.245 5.306
Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller, gjelder alt. 1, 2 og 3 300 375
Minst 3 abonnenter med felles hentepunkt - alle avfallstyper 3.193 3.991
Minst 6 abonnenter med felles hentepunkt - alle avfallstyper 2.825 3.531
Bringeordning alle avfallstyper 2.580 3.225
Hytte - fritidsrenovasjon 920 1.150
Fri levering av husholdningsavfall på gjenvinningsstasjon. Med dette gjelder ordinære mengder med ordinært husholdningsavfall. Avfallet skal leveres i gjennomsiktige poser og være sortert.

Tilleggstjenester

  Eks. mva Inkl. mva
Utkjøring/bytte av beholder (endring/stopp i abonnement) 310 388
Abonnenten kan selv levere/hente ny beholder på henholdsvis Bratreitøra, Tranamarka og Semsøra
Henting ved kjøring på privat veg etter innvilget søknad (pr abm) 755 944
Henting ved husvegg etter søknad (pr abm) henteavstand - 10 m 700 875
Henting ved husvegg etter søknad (pr abm) henteavstand 11 - 15 m 900 1.125
Henting ved husvegg etter søknad (pr abm) henteavstand 16 - 20 m 1.300 1.625
Avfallstaxi 410 513
Bestilling av ekstratur for henting av avfall - pr påbegynte time (ved f.eks. ikke hentet på rute pga. innparkering mv). Ved bestilling av ekstratur for henting vil man også måtte betale pr kg avfall som leveres. 1.225 1.531
Ved ulovlig hensetting av avfall faktureres medgått tid til befaring, henting, opprydding og videre håndtering av avfallet i henhold til Forurensningsloven.