Betalingssatser - renovasjon - 2022

Abonnement Eks. mva Inkl. mva
240 L rest + mat, plast og papir/papp (standard abb) 3.085 3.856
140 L rest, + mat, plast og papir/papp 2.830 3.538
360 L rest, + mat, plast og papir/papp 3.925 4.906
Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller, gjelder alt. 1, 2 og 3 300 375
Minst 3 abonnenter med felles hentepunkt - alle fraksjoner 2.955 3.694
Minst 6 abonnenter med felles hentepunkt - alle fraksjoner 2.615 3.269
Bringeordning alle fraksjoner 2.390 2.988
Hytte - fritidsrenovasjon 870 1.088
Fri levering av husholdningsavfall på gjenvinningsstasjon. Med dette gjelder ordinære mengder med ordinært husholdningsavfall.

 

Tilleggstjenester

  Eks. mva Inkl. mva
Utkjøring/ bytte av beholder (endring/ stopp i abonnement).  285 356
Abonnenten kan selv levere / hente ny beholder på henholdsvis Bratreitøra, Tranamarka og Semsøra
Henting ved kjøring på privat veg etter innvilget søknad (pr. abonn.) 700 875
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand - 10 m 600 750
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand 11 - 15 m 800 1.000
Henting ved husvegg etter søknad (pr.abonn.) henteavstand 16 - 20 m 1.150 1.438
Grønn tilleggssekk for restavfall (kjøpes på gjenvinningsstasjon eller servicekontor) pr. stk 48 60
Avfallstaxi 400 500
Bestilling av ekstratur for henting av avfall - per påbegynte time (ved f.eks. ikke hentet på rute pga. innparkering mv). Ved bestilling av ekstratur for henting vil også man også måtte betale per kg avfall som leveres.  1.125 1.406
Ved ulovlig hensetting av avfall faktureres medgått tid til befaring, henting, opprydding og videre håndtering av avfallet i henhold til Forurensingsloven