Renovasjonsrutene på Snåsa er i dag de lengste rutene våre, både i kjørte kilometer og timer per rute. Derfor ønsker vi prøve ut en ny ordning fra 1. januar 2024 hvor vi fordeler innhenting av avfall over 4 dager (mot 3 dager i dag). Det medfører at noen abonnenter som tidligere fikk tømt avfall på mandag, tirsdag eller onsdag nå må sette frem beholderne på torsdag i stedet. 

Dette er endringene som er gjort

  • Alle abonnenter i krysset fra Holsingvegen/ Sørsivegen og nordover som tidligere hadde tømmedag mandag er flyttet til ny torsdagsrute.
  • Alle abonnenter fra krysset Navlus og ned til sentrum flyttes fra tirsdag til den nye ruten på torsdag. Dette inkluderer alle abonnenter øst for jernbanen i Snåsa sentrum.

I tillegg er abonnenter i Våg/ Vågsgrenda flyttet fra tirsdag til torsdag

  • Hele Vinjefeltet og abonnenter sør for Stallbakken (rundt Snåsa kirke) flyttes fra onsdag til torsdag. 

Denne endringen omfatter 200 abonnenter i Snåsa kommune og vil ikke føre til økt renovasjonsgebyr for abonnenter på Snåsa i 2024.

Oppdatert tømmekalender

Oppdatert tømmekalender for 2024 finner du ved å søke opp adressen din på våre hjemmesider, renovasjon.steinkjer.kommune.no, eller ved å laste ned appen «Tømmekalender Steinkjer» i Apple store eller Google play. I appen kan du også aktivere et varsel dersom du ønsker en påminnelse dagen før vi kommer.