Slik oppbevarer du batterier hjemme

Ha et fast sted for å samle brukte batterier. Det kan være et tomt syltetøyglass eller en liten boks. Ha en rull med teip i glasset eller boksen, da blir det lett å teipe polene fortløpende. Er boksen liten blir det lettere å ta den med og levere inn regelmessig. Da unngår du også store mengder batterier hjemme.

Slik leverer du batteriene

I Norge har vi et superenkelt system; der du kjøper batterier, kan du også levere brukte batterier. Det er rett og slett en lovpålagt plikt alle som selger batterier har! Og ja, det er gratis å levere. I Steinkjer kan du også levere batterier på vår gjenvinningsstasjon på Tranamarka og Bratreitøra (Malm), samt vår tilknyttede ved Semsøra i Snåsa.

Hvorfor må polene teipes?

Selv om batteriet virker tomt for futt, er det alltid litt energi igjen. Når mange batterier oppbevares sammen, kan polene komme i kontakt med hverandre. I verste fall kan det føre til kortslutning og brann. Teiper du en liten bit over polene, unngår du at de kommer i direkte kontakt med hverandre og at batteriene kortslutter. 


Gamle batterier blir til nye batterier

Batteriene blir hentet og fraktet med tog eller trailer til et sorteringsanlegg, her kommer også innebygde batteri fra elektronikk, som radioer og lekebiler. På sorteringsanleggene blir de kvalitetssikret og sortert etter hvordan batteriene er bygd opp. Når batteriene er sortert, sendes de med båt eller trailer til godkjente anlegg for gjenvinning av batterier i Europa. Råstoff som hentes ut fra batterier er blant annet plast, bly, renset og behandlet syre, sink, kadmium, nikkel og kobolt. Noen av råstoffene er sjeldne og finnes bare i svært begrensede mengder. Mange av disse går inn i produksjonen av nye batterier, mens de resterende råstoffene kan bli til for eksempel hagemøbler, pigment i maling eller metallegeringer.