Stor oppslutning

I starten av oktober hadde vi sorteringsquiz på våre hjemmesider, hvor vi spurte dere der ute hvor mye dere kan om sortering generelt og løsninger her i Steinkjer kommune. 

Flere hundre personer deltok, og mange av disse hadde alt riktig. Vi er imponert.
Som et kriterium ønsket vi oss også tilbakemelding på beste sorteringstips. 
Det fikk vi, og har valgt å premiere de to beste.

Regine Sæter fra Steinkjer, synes at vi enkelt og greit bør være våkne, så kaster vi også rett. Og har med den fengede ordlyden «Vær våken og kast rett» vunnet premie for beste sorteringstips.

Tips nummer to, og mottaker av premie, er «Les på pakningen, hvis du er usikker på hvor det skal sorteres». 

Viktig med holdningskampanjer

I september måned var det nasjonal batterikampanje i regi av LOOP. Dette frontet vi (og fortsetter å fronte), sammen med de andre renovasjonsselskapene i regionen. Kampanjen hadde fokus på korrekt mellomlagring og innlevering av batterier.

Essensen var:
- batterier skal leveres til gjenvinning hos nærmeste utsalgssted for batteri og/eller gjenvinningsstasjon

- for å unngå brannfarlig situasjoner, bør du teipe polene på batteriet, og oppbevare de i en separat beholder, til du får levert inn de på riktig sted.

Spørsmålet om hvor batteriet skal kastes var det eneste spørsmålet hvor samtlige deltakere hadde svart riktig på. Vi velger å tro at kampanjen har bidratt til noe positivt i denne sammenheng.

 

Verdige vinnere

På grunn av stor deltakelse valgte vi å trekke vinnere av 1.-3. premie, basert på antall rette svar.

Premiene er fordelt slik

  1. premie: Ida Løveng 
  2. premie: Magnus Nordvik
  3. premie: Hanne Skavhaug

I tillegg har 4 heldige deltakere mottatt et gavekort som kan brukes på Raubua gjenbruksutsalg.

 

Skryter av kommunen

Vinneren av 1.premie, som åpenbart har fulgt med i timen, har fått noen ekstra spørsmål fra oss.

Hun meddeler at informasjonsarbeidet som drives av renovasjon i all hovedsak er godt.

Jeg synes det er enkelt å greit å få svar på det en lurer på, på hjemmesiden til kommunen. Både av informasjon om når tømming av søppel er og sorteringsguide hvis en er usikker.

Dette tar vi med oss, samtidig som vi stadig jobber med å holde både abonnenter og andre oppdatert.

Ida legger til at løsningen med åpen gjenvinningsstasjon ved Tranamarka er fornuftig.

Synes det er supert å ha mulighet til å bruke Tranamarka gjenvinningsstasjon gratis. Lett å finne rett container å kaste i. Kjempe trivelige ansatte å spørre hvis en er usikker på noe. 

På Tranamarka gjenvinningsstasjon kan nemlig alle abonnenter komme og levere avfall gratis innenfor våre åpningstider.

 

Er du spent på hvor mange rett du hadde? Her kommer spørsmålene med korrekt svar

  1. Hvor mange gjenvinningsstasjoner driftes i regi av renovasjon, Steinkjer kommune?

Svar: I Steinkjer kommune drifter vi 3 gjenviningsstasjoner: Tranamarka, Bratreitøra (Malm) og Semsøra (Snåsa)

2. Hvilke fraksjoner er det henteruter på i Steinkjer?

Svar: Vi har henterute på papp/papir, restavfall, matavfall og plast. Med fraksjon menes avfallstype.

3. Hva er navnet på vår gjenbruksbutikk på Tranamarka?

Svar: Den heter Rauba (gjenbruksutsalg), og har mange flotte varer til ombruk.

4. Hvilket symbol er riktig for EPS - og hva er det? 

Svar: EPS står for Ekspandert polystyren – også kjent som isopor. Hvit/ren isopor kan leveres i egen pose på Tranamarka.

5. Hva er riktig angående restavfall?

Svar: Eggekartong, ukeblad og gummihansker kan kastes i restavfall

6.Hva er det nye slagordet på våre renovasjonsbiler?

Svar: Æ kjøre sortert, einn du? Denne er vi ganske stolte av, bare se her

Kjore_sortert_avfallstaxi

7. Hvor blir det av matavfallet etter det er levert inn?

Svar: Det blir kjørt til Ecopro på Verdal, hvor det blir til biogass og jord

8. Hvor bør du gjøre av brukte batteri?

Svar: Levere til nærmeste butikk som selger batterier, eller gjenvinningsstasjon. Var denne for åpenbar? Håpe alle følger regelen!

9. Hvor mange abonnenter er det i kommunene Snåsa og Steinkjer?

Svar: Vi har hele 12 000 abonnenter. Takk for det!

10. Hvilke varer vil vi gjerne ha mer av på Raubua (tips: les i nyhetsarkivet vårt)

Svar: Byggevarer (spiker, verktøy, plank etc.). Vi håper å starte opp med dette innen årsslutt.