Restavfall

Restavfall_45x45.png Restavfallet i beholderen du har hjemme sendes til forbrenning ved Heimdal Varmesentral. Energien utnyttes til oppvarming av husstander (fjernvarme) gjennom Statkraft Varme. Brennbart restavfall fra gjenvinningsstasjoner blir grovsortert før det sendes til forbrenning enten hos Statkraft Varme eller forbrenningsanlegg i Sverige. Ikke-brennbart restavfall fra gjenvinningsstasjoner legges på deponi.

Matavfall

Matavfall_45x45.png Matavfall blir brukt som råstoff til produksjon av biogass og næringsrik gjødsel hos Ecopro i Verdal. Biogassen omdannes til drivstoff og elektrisitet, mens biogjødsel distribueres i landbruket. Ecopro er et høyteknologisk biogassanlegg som behandler matavfall på en miljøvennlig og fremtidsrettet måte. Anlegget fjerner smittefaren, reduserer luktproblematikk og gir lavere utslipp av klimagasser. Drivstoffet selges til og distribueres via selskapet Ecogas.

Papp og papir

Papp og papir_45x45.png Papp, papir og kartong sendes samlet til Retura TRV i Trondheim, som sorterer ut de ulike typene for videre gjenvinning. Papp leveres til Ranheim paper and board og brukes som råstoff i produksjon av nye papp-produkter. Papir leveres til Norske Skog på Skog og blir til nytt avispapir. Drikkekartong sendes til Fiskeby Board i Norrköping i Sverige og blir til emballasjekartong som pizza- og cornflakes esker. 

Glass- og metallemballasje

Glassemballasje_45x45.png Glass- og metallemballasje sendes til Sirkel Glass AS sitt gjenvinningsanlegg på Onsøy utenfor Fredrikstad. Glass og metaller kan brukes som råstoff i ny produksjon av glass- og metallprodukter. Glass blir til ny glassemballasje og bygningsmaterialet Glasopor.