Hva skal i hvilken beholder?

Steinkjer kommune:

 • Grønt lokk - restavfall
 • Blått lokk - papp/papir
 • Brunt lokk - matavfall

Snåsa kommune

 • Svart lokk - restavfall
 • Blått lokk - papp/papir
 • Grønt lokk - matavfall

Størrelse

Det er størrelsen (antall liter) på restavfallsbeholderen som har noe å si for renovasjonsgebyret.

Man kan få 3 forskjellige størrelser på restavfallsbeholderen. Dette er: 

 • 140 liter

 • 240 liter

 • 360 liter

Det er ditt ansvar å passe på at du har stor nok restavfallsbeholder til ditt behov. Vi kan bistå med utkjøring og bytte av beholder for deg om ønskelig. Ta kontakt så finner vi en løsning!

Se prisliste husholdning for mere info.

 

Kildesortering

Det er viktig at man kildesorterer avfallet før man kaster det i riktig beholder. Feilsortering kan medføre at beholderen din ikke blir tømt.

 • Papp og papir - kastes løst i beholderen. Bruker du plastpose til å samle avfallet, så tømmer du innholdet i papp/papir beholderen og kaster plastposen i Plastemballasjen.
 • Matavfall - bruk grønn matavfallspose. Poser fåes gratis i mange butikker. Knyt godt igjen!
 • Plastemballasje - bruk egen gjennomsiktig plastsekk. Sekk fåes gratis i mange butikker. Knyt godt igjen og sett den fram på tømmedag.
 • Restavfall - bruk vanlig plastpose. Knyt godt igjen.

 

Ødelagt beholder

Våre beholdere er solide, men det kan skje at de sprekker eller blir ødelagte. Er den så ødelagt at det går utover funksjonaliteten så bytter vi beholder uten kostnad. Ta kontakt.

Avfallsstativ

Noen ønsker å lage seg et avfallsstativ som beholderne står i. Skal beholderne tømmes mens de står i et slikt stativ så må det være utformet slik at det ikke kommer i konflikt med måten vi tømmer på.

Stativet må stå 1,5 meter ifra vegkant og ikke ha tak eller dører. Du kan finne et utkast til arbeidstegning her. Husk å sjekke med byggesak i kommunen før du starter byggingen.